logo

האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל פועלת מאז הקמתה בשנת 1951 להגשמת שלוש מטרות עיקריות:

● קידום הפעילות המקצועית בישראל במדעים ובטכנולוגיה של האווירונאוטיקה והאסטרונאוטיקה;

● הפצת מידע בישראל בתחומים אלה;

● קיום קשרים ושיתוף פעולה עם ארגונים בינלאומיים בתחומים אלה.

 

במסגרת פעילותה לקידום המקצוע, מעודדת האגודה את חבריה להרשם ולהשתתף בכנס הישראלי השנתי לתעופה וחלל (IACAS), הנערך בדרך כלל בסוף חודש פברואר או בתחילת מארס, אשר מופק ומנוהל על-ידי הפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון. האגודה היא בין התומכים בכנס יחד עם התעשיות הביטחוניות ומשרד הביטחון.

בנוסף, מקיימת האגודה במהלך השנה ימי עיון, הרצאות וסיורים מקצועיים לאתרים שהכניסה אליהם בלתי אפשרית למי שאינו חבר באגודה.

לקידום הפצת מידע בישראל בתחומי התעופה והחלל, תומכת האגודה ומסייעת להוצאתו לאור של כתב-העת "ביעף", המופיע כרבעון מאז 1972, בעריכתו של יהודה בורוביק. "ביעף" המופיע כיום כעיתון אלקטרוני ומופץ למנויים בקובץ PDF, הוא פרסום יחיד מסוגו בישראל, הסוקר בצורה מקצועית מוסמכת את ההתפתחויות בארץ ובעולם בתחומי התעופה והחלל. כל חברי האגודה מקבלים את "ביעף".

האגודה מפיצה לחבריה בקביעות בדואר אלקטרוני הודעות על כל האירועים בתחומי התעופה והחלל שמתקיימים בישראל, כגון כנסים, ימי עיון, הרצאות ותערוכות.

במישור הבינלאומי, מייצגת האגודה את מדינת ישראל בארגון החשוב:

ICAS – International Council of the Aeronautical Sciences

לאגודה נציגים קבועים בארגון בינלאומי זה, שדואגים לכך שקול החברים הישראלים יישמע בהם, הן בנושאים המקצועיים והן בתחומים הארגוניים.

 

 

האגודה מהווה קהילה מקצועית, המעניקה לחבריה תחושת שייכות ומאפשרת קיום פורום להחלפת דעות, להתדיינות ולשיתוף פעולה בין עמיתים למקצוע.

מהנדס / מדען: הצטרף לאגודה למדעי התעופה והחלל בישראל ועזור לנו לקדם נושאים אלה בארץ.

הגדלת האגודה וחיזוקה יבטיחו את הרחבת הפעילות, אספקת מידע רב ומעודכן, וקידום מקצועי. לפיכך, אנו רואים חשיבות רבה בכך שכל העוסקים בתחומי התעופה והחלל יצטרפו לשורותינו.

 

האגודה היא עמותה רשומה, הפועלת ללא כוונת רווח. ראה את תקנון האגודה.

 

בשאלות או תגובות פנה אל יהודה בורוביק בדוא"ל: biaf@aerospace.org.il