ב י ע ף – ביטאון האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל

להזמנת מינוי פנה אל biaf@aerospace.org.il

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

        

 

        

 

         

 

         

       

       

       

         

         

         

         

         

   

         

   

 

 

© האגודה למדעי התעופה והחלל בישראל  www.aerospace.org.il